Skip to content
Bezig met het laden van Evenementen

STADS LABO URBAIN #1: HUISVESTING

+ Bezoek aan Calico
(Care and Living in Community)

In het kader van het festival “Knowledge for the City: Create Share (re)Imagine”

In de nieuwe reeks Stads Labos Urbains nemen we thema’s onder de loep die gekozen werden door jullie (via onze online bevraging)! We willen academische kennis en terreinkennis confronteren in een informele, laagdrempelige setting. Interactie en uitwisseling staan centraal.

Het eerste thema dat uit de bevraging kwam is “Wonen”. Andere thema’s die hoog scoorden in de bevraging waren oa. “stad voor alle leeftijden”, “gender” en “zorg”. Daarom laten we deze sessie, over wonen in Brussel,  doorgaan in het innoverende Calico-woonproject (Care and Living in Community):

Calico focust onder andere op specifieke stedelijke woonproblemen van vrouwen en ouderen. Er zijn daarom bvb. specifieke faciliteiten zoals een geboortehuis en een sterftehuis. Calico wordt ingevuld volgens de principes van Community Land Trust, een vereniging die in Brussel gronden of woningen koopt en beschikbaar stelt aan inwoners met een laag inkomen.

Het project wordt opgevolgd en geëvalueerd door onderzoekers.

Calico staat voor intergenerationeel, gelijk en sociaal gemengd leven.

PROGRAMMA STADS LABO URBAIN #1 : WONEN

1. Presentatie door Thomas Dawance (VUB)

Wooncrisis in Brussel en wat kunnen we eraan doen?
Introductie van het Calico project (CLT model, oprichting van coöperatieven, betrekken van sociale verhuurkantoren…)

2. Bezoek van het Calico woonproject met de projectdragers: de verenigingen Pass-ages, Angela.D en CLT.
Hoe gaat Calico om met stedelijke uitdagingen (feminisme, zorg, …)?
Hoe gebeurt het “samen-leven” in dit co-housing project?

3. Informele discussie met het publiek:

Wooncrisis in Brussel: welke alternatieven?
Het Calico project (samenwerking tussen verenigingen, onderzoekers, sociale verhuurkantoren en CLT) als alternatief woonmodel?

De toegang is gratis.
Maar opgepast: de plaatsen zijn beperkt!

Om iedereen de kans te geven deel te nemen, gelieve enkel in te schrijven als je deze verbintenis kan nakomen 😉

VOLLEDIG PROGRAMMA LAATSTE FESTIVALDAG
KNOWLEDGE FOR THE CITY”
12:00-14:00 — STADS LABO URBAIN #1 HUISVESTING
17:00-18:15 — URBAN WALK : VAN DE PIETONNIER TOT METRO NOORD
18:45-20:15 — FESTIVAL CLOSING DRINK

SPREKER(S)

Thomas Dawance VUB (Cosmopolis)

Uurrooster

12:00 > 14:00

Plaats

CALICO

Sorry, dit evenement is volzet!

VOLGENDE EVENEMENTEN VAN DE CYCLUS

Aucun événement lié à cet intervenant