Skip to content

Cyclussen 2024 Lente

Ontdek ons programma!

CYCLUSSEN

hieronder vind je alle cyclussen
voor alle eenmalige evenementen, zie AGENDA

Scherp ’s middags je hersenen aan met hot topics en een warme kom soep. Boeiende sprekers ontleden actuele thema’s met een Brusselse invalshoek. Moeilijke kwesties worden behapbaar uitgelegd. Achteraf is er tijd voor vragen en bedenkingen uit het publiek. Voedsel voor lichaam en geest, elke eerste dinsdag van de maand!

‘Tussen de Soep en de Feiten’ speelt in op de actualiteit. Daarom worden de sprekers pas enkele weken op voorhand aangekondigd. Hou onze communicatiekanalen in de gaten en reserveer alvast je middagpauzes in Muntpunt op dinsdag 06.02., 05.03., 16.04.

Rewind, Fast Forward: Unravelling the Historical Layers and Meanings of Our Built Environment

This year’s series delves into the intricate process of constructing the built environment, highlighting how meaning is embodied in the various layers that have been added over time. Through a multidisciplinary lens, experts in architecture, urban planning, archaeology, landscape architecture, heritage and history explore how the physical spaces we inhabit reflect the (building) culture, values, and norms of the societies that created them and, inversely, how our surroundings shape our experiences and identities.

 

By looking at the city fabric as an accumulated concentration of material, political, economic, ecological, technological and cultural history, we unravel how power dynamics and social inequalities are ingrained in our built heritage, how the city relates to its surrounding landscapes, but also how we can prospectively relate to the built environment as a combination of ‘embodied energy’ and ‘embodied culture’.

‘Data & the city: Hoe omgaan met data in Brussel?’ zal vanuit een multidisciplinaire benadering dieper ingaan op de problemen en uitdagingen die gepaard gaan met de productie, verwerking en visualisering van gegevens, in het bijzonder in de context van de stedelijke transformatie van Brussel.

De nadruk zal worden gelegd op de noodzaak om beter te begrijpen hoe de stedelijke ruimte in de loop der jaren een plaats is geworden voor de productie van data, en op de manier waarop deze gegevens worden gebruikt en door wie.

Op welke manier spelen deze gegevens een rol in de ontwikkeling van stedelijk beleid en welke grenzen stellen ze aan het samenleven, de sociale cohesie en het behoud van individuele vrijheden?

Een avond vol uitwisseling en ideeën om Brussel te zien als de ware hoofdstad van een divers en Brussels Europa.

Lunchtalks + Stadswandelingen

Een groot aandeel van de Brusselse bevolking leeft in armoede. Een enorme uitdaging voor de stad. We zien de voorbije jaren een sterke stijging in het aantal dak- en thuislozen. Wat kunnen we als samenleving doen?

In elke bijéénkomst zoeken we  samen met giganten (Geweldige Individuen in Gigantische Armoede maar Niet zonder Trots), terreinorganisaties en onderzoekers wegen die leiden naar een samenleving waar dakloosheid niet als onvermijdelijk wordt beschouwd, maar eerder als een uitdaging die we gezamenlijk kunnen overwinnen. “Is there a way out?”

Dacht je echt dat je alles wist over Brussel? Ben je klaar om Brussel vanuit een nieuwe perspectief te ontdekken?

Neem deel aan 3 workshops voor jongeren van 16 tot 30 jaar en herontdek je stad!

Deze unieke ervaring laat je de boeiende uitdagingen van onze stad ontdekken en actief deelnemen aan stimulerende discussies over hoe we samen aan onze stedelijke toekomst kunnen bouwen.