Skip to content

Over ons

De open stadsuniversiteit: Samen stad(s)maken

Presentatie

Kennis delen over Brussel

Brussels Academy is een open stadsuniversiteit waar kennis over Brussel wordt geproduceerd en gedeeld, in de stad, voor de stad, en zijn actoren.

Dit doen we door de organisatie van lessenreeksen, workshops, stadswandelingen en excursies, masterclasses, technische seminaries, korte audits van stedelijke activiteiten, vormingspakketten op maat, ... die altijd vertrekken van stedelijke uitdagingen.

Brussels Academy wil ervoor zorgen dat kennis beschikbaar is voor wie die nodig heeft of gebruiken kan. Op die manier willen we het middenveld, professionals, academici en burgers de kennis en tools verschaffen om hun acties en projecten inhoudelijk te voeden en versterken.

Kortom, gedeelde intelligentie en kennis voor een betere samenleving.

 

Missie

collectieve intelligentie en kennis

GESCHIEDENIS

WETENSCHAP MET EEN MAATSCHAPPELIJKE AGENDA

 

De Brusselse universiteiten werden in 2008 gemobiliseerd voor de Staten-Generaal van Brussel, een platform van de civiele maatschappij met als doel te komen tot een stedelijke visie voor Brussel. Ze leverden samen de input voor het debat in de vorm van thematische discussienota’s. Uit deze uitzonderlijke symbiose ontstond in 2012 het onderzoeksnetwerk Brussels Studies Institute (VUB-ULB-USL-B, later uitgebreid met UCL en KUL). In april 2013 startte ook de stadsuniversiteit Brussels Academy, een intitiatief van een aantal vooraanstaande professoren, onder leiding van Prof. Eric Corijn.

Doelstelling

Samen stad(s)maken

Een levende participatieve democratie is niet mogelijk zonder actieve burgers en goed geïnformeerde civiele maatschappij. Brussels Academy wil kennis delen om samen stad te maken.

 

 

1

Platform voor kennisuitwisseling

Brussels Academy is het platform voor kennisoverdracht, opleiding en discussie over onderwerpen die verband houden met Brussel (mobiliteit en stadsplanning, commons, tijdelijk gebruik van leegstand, diversiteit, cultuur, productieve stad, wonen...). Een platform tussen de academische wereld en het wetenschappelijk onderzoek enerzijds en het maatschappelijk middenveld, overheden, politici en burgers anderzijds.

2

Kennis als gemeengoed

Brussels Academy beschouwt kennis als een gemeengoed dat vrij toegankelijk moet zijn en niet als een handelswaar. Daarom hebben we een open en toegankelijk aanbod, waarbij verschillende doelgroepen kunnen deelnemen zonder budgettaire beperkingen. De onderzoekers en andere experten waar wij beroep op doen, komen hun kennis gratis en op vrijwillige basis delen.

3

Meertaligheid

Om een methode van kennisoverdracht te ontwikkelen die complexe kennis en een divers publiek met elkaar verbindt, bieden wij een scala aan meertalige activiteiten aan. Een meertaligheid in de lijn met de Brusselse realiteit.

4

coproductie

Het is de zaak om kennis, kennisproductie en kennisverspreiding een plaats te geven in de coproductie van stad. Enerzijds doen we dit door academische kennis te confronteren met de ervaringen van actieve burgers en te testen op maatschappelijke bruikbaarheid. En anderzijds door activisten en geïnteresseerden aan te zetten tot een kritisch onderzoek van bronnen en opinies, zodat ze kunnen loskomen van de heersende publieke opinie of de bias van de eigen werking.

5

Toegepaste kennis

Ons programma wordt bepaald door de noden van de stad. We proberen de complexe Brusselse realiteit te begrijpen om geëngageerde oplossingen te vinden. Van “kennen” naar “kunnen”, van “savoir” naar “savoir-faire”.

6

Hefboomeffect

We benadrukken de noodzaak om kennis te delen waar deelnemers aan de slag mee kunnen gaan. Het idee is dat de mensen die de activiteiten volgen, zich dan kunnen engageren in de stad (via hun werk, hun vereniging, hun wijk...) en dit met (betere) kennis van de realiteit.

7

Netwerk

Het gaat vooral om het creëren van een gemeenschappelijkheid, een centrum, een kruispunt, een "knooppunt" voor de uitwisseling van kennis over de stad. In dit opzicht is het een netwerkproject, gericht op het samenbrengen van de verschillende sectoren, disciplines, gemeenschappen van de stad, verschillende talen, stijlen en culturen, maar ook verschillende meningen en ervaringen.

Brussels Academy

werkt samen met

Logo-BSI_black

Brussels Studies Institute (BSI) werd opgericht in het kader van een samenwerkingsakkoord tussen vijf universiteiten: Université libre de Bruxelles (ULB), Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Université Saint-Louis Bruxelles (USL-B), Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven) en Université Catholique de Louvain (UCLouvain). Het opzet van het instituut is om alle onderzoekers over Brussel te groeperen, de kennis over Brussel te produceren, te ontsluiten en te valoriseren en in dialoog te brengen met actoren van de Brusselse samenleving.

www.bsi-brussels.be

Brussels-Studies

Brussels Studies is het gratis elektronisch wetenschappelijk tijdschrift voor onderzoek over Brussel. Het biedt onderzoekers een specifiek platform aan waar ze de resultaten van hun onderzoek kunnen voorstellen, en het biedt zijn lezers artikels die toegankelijk zijn voor een niet-gespecialiseerd publiek.

www.brusselsstudies.be

Instagram

follow us !

Instagram feed @info.brusselsacademy