Skip to content
Bezig met het laden van Evenementen

Voorwaarden voor het welslagen van het GPDO

Lunchsessies over de hoofdlijnen van het regionale plan voor duurzame ontwikkeling (GPDO), na goedkeuring ervan door de regering.

08/11/2018 Introduction et approche générale / Inleiding en algemene oriëntatie (FR/NL)
16/11/2018 Axe/ As 1 : Aménagement du territoire / Landontwikkeling (FR/NL)
23/11/2018 Axe/ As 2 : Cadre de vie / Woonmilieu (FR/NL)
30/11/2018 Economie urbaine / Stedelijke economie (FR/NL)
07/12/2018 Mobilité / Mobiliteit (FR/NL)
14/12/2018 Les conditions de réussite du PRDD/ Voorwaarden voor het welslagen van het GPDO (FR/NL)

SPREKER(S)

France Marage Cabinet du Ministre-Président de la Région bruxelloise
Joost Vaesen
Steyn Van Assche BRAL

Uurrooster

12:00 > 14:00

Plaats

Perspective.brussels

VOLGENDE EVENEMENTEN VAN DE CYCLUS

Aucun événement lié à cet intervenant