Skip to content
Bezig met het laden van Evenementen

Citizens, knowledge and the city

Het Brussels Studies Institute (BSI) heeft het genoegen u uit te nodigen voor de studiedag “Citizens, knowledge and the city” in het kader van het Festival “Knowledge for the City”. Deze studiedag, ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het Brussels Studies Institute, zal zich toespitsen op de rol van burgers in de opbouw van kennis over de stad. Vertrekkend van de vaststelling dat er een veelheid aan manieren is waarop burgers in Brussel vandaag de dag deelnemen aan het produceren van kennis over de stad, willen we tijdens deze studiedag ingaan op de opportuniteiten, de uitdagingen maar ook de moeilijkheden verbonden aan de participatie van burgers aan kennisopbouw over de stad. In de voormiddag geven we een meer beschouwend overzicht van de belangrijkste vragen die zich stellen. Na de lunch wordt in twee parallelle sessies ingezoomd op Brusselse projecten en initiatieven rond water enerzijds en luchtkwaliteit anderzijds.

PROGRAMMA
9u30 Onthaal met koffie

10u-12u15 Voormiddagsessie : opportuniteiten, voordelen en uitdagingen verbonden aan participatie van burgers aan kennisopbouw over de stad

Introductie
Keynote: Julie Hermesse (UCLouvain)
Panelgesprek
Met o.a. een vertegenwoordiger van Innoviris, Bral en Crebis

12u15: Lunch

13u – 16u00 Namiddagsessie: zoom op concrete projecten/initiatieven – parallelle sessies

Recap van de voormiddag
Parallelle debatseminaries
Burgers (co-)produceren kennis over water in Brussel : Brusseau-project
Burgers (co-)produceren kennis over luchtkwaliteit in Brussel : projecten Curieuzenair en Chercheurs d’Air
15u15-15u45: Koffiepauze

15u45: Slotbeschouwing

PRAKTISCHE INFORMATIE

Taal?
Frans en Nederlands

Inschrijven?
Gratis maar verplicht via dit formulier

SPREKER(S)

Aucun intervenant lié cet événement

Uurrooster

08:00 > 17:00

Plaats

CIVA

VOLGENDE EVENEMENTEN VAN DE CYCLUS

Aucun événement lié à cet intervenant