Skip to content
Bezig met het laden van Evenementen

As 2: Woonmilieu

Lunchsessies over de hoofdlijnen van het regionale plan voor duurzame ontwikkeling (GPDO), na goedkeuring ervan door de regering.

08/11/2018 Introduction et approche générale / Inleiding en algemene oriëntatie (FR/NL)
16/11/2018 Axe/ As 1 : Aménagement du territoire / Landontwikkeling (FR/NL)
23/11/2018 Axe/ As 2 : Cadre de vie / Woonmilieu (FR/NL)
30/11/2018 Economie urbaine / Stedelijke economie (FR/NL)
07/12/2018 Mobilité / Mobiliteit (FR/NL)
14/12/2018 Les conditions de réussite du PRDD/ Voorwaarden voor het welslagen van het GPDO (FR/NL)

SPREKER(S)

Jean-Michel Vanobberghen perspective.brussels
Jean-Philippe De Visscher Université Catholique de Louvain (UCL)
Laura Rebreanu Commission régionale de développement (CRD)

Uurrooster

12:00 > 14:00

Plaats

Perspective.brussels

VOLGENDE EVENEMENTEN VAN DE CYCLUS

Aucun événement lié à cet intervenant