Skip to content

Ecopolis 2023

Ecopolis is het jaarlijks rendez-vous voor wie begaan is met een duurzame toekomst.

Het festival brengt auteurs uit binnen- en buitenland samen om in gesprek te gaan over de transitie naar een sociaalecologische samenleving. Beziel(en)de boeken, documentaires en dialogen tussen schrijvers, wetenschappers en denkers uit het middenveld over ecologie, economie en samenleving staan steeds centraal.

Omdat ecologische uitdagingen geen taal- of landsgrenzen kennen, gaat Ecopolis voor divers, internationaal en interactief.

18 11
  • Année Cycle NL
  • Cyclussen 2023 Herfst

ECOPOLIS : Hope is Action

10:30 > 21:30
Muntpunt
More