Skip to content

Gemeenteraadsverkiezingen

Op 14 oktober 2018 vinden in Brussel gemeenteraadsverkiezingen plaats. We komen terug op de grote thema’s van deze komende verkiezingen: welke plaats voor de negentien gemeenten in het politieke en institutionele landschap van Brussel? Wat is de rol van de gemeenten en de gekozen vertegenwoordigers in het licht van de vele uitdagingen van de stad en de diversiteit van het Brussels grondgebied?

18 09
  • Cyclussen 2018 Herfst
  • Gemeenteraadsverkiezingen

6x Verkiezingen

12:00 > 14:00
Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek
More