Skip to content
Loading Events

Stadsmatinees (NL)

In een maatschappij die steeds meer verstedelijkt, staat de stad centraal in tal van hedendaagse vraagstukken. Veel cruciale thema’s – klimaattransitie, economische weerbaarheid, intercultureel samenleven, omgaan met vergrijzing, ‘goed’ bestuur – hebben immers een uitgesproken stedelijke dimensie. Ook dit najaar brengen we academici, beleidsmakers, privé-actoren en middenveld uit verschillende steden bij elkaar tijdens de Stadsmatinees. 

In samenwerking met Kenniscentrum ARhusVUB & Cosmopolis.

13/01 Dynamiek van stedelijke publieke ruimte – Eric Corijn (Brussels Academy) –> Arhus, Kortrijk
10/03 Stadsontwikkeling als gedeeld proces – Stefan Devoldere (voormalig Vlaams Bouwmeester) –> Oostende
22/04 Stedelijke governance: Van besturen naar leiden + Burgemeesterdebat – Filip De Rynck (SBO Vlaanderen – Ugent) –> Arhus Kortrijk

Speaker(s)

Eric Corijn Vrije Universiteit Brussel (VUB)
Stefan Devoldere UGent
Filip De Rynck UGent

Schedule

10:00 > 14:00

Place

UPCOMING EVENTS OF THE CYCLE

Aucun événement lié à cet intervenant