Skip to content

Póvoas

Ana

Research Collaborator

Ana Póvoas is onderzoeker sociale wetenschappen, architectuur en stedenbouw, wetenschappelijk medewerker bij het Sasha Laboratorium sinds mei 2019, waar ze geïnteresseerd is in de bronnen van ruimte voor de ontwikkeling van individuen en samenlevingen, via het nieuwe paradigma van rechtvaardige stedenbouw.

Na haar studies aan de faculteit Architectuur van de Universiteit van Porto (Portugal) en haar praktijk in stedelijke projecten in Londen, voltooit zij in 2016 een doctoraalscriptie aan de École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Zwitserland) over ruimtelijke rechtvaardigheid. Zij kreeg de EPFL-prijs voor het beste eindwerk in Architectuur en Stedenbouwkunde. Door haar onderzoeksthema’s, haar op het publieke debat gerichte producties, maar ook haar wetenschappelijk advies aan actoren in het veld, werkt Ana Póvoas met een sterke interactiviteit tussen oorspronkelijk fundamenteel onderzoek en de wereld van de actie.

Zij heeft onderzoeksopdrachten uitgevoerd voor onder meer het Plan Urbanisme Construction Architecture; het Commissariat général à l’égalité des territoires en de Fondation Jean-Jaurès (Frankrijk). Haar publicaties omvatten Atlas politique de la France (met Ogier Maitre en Jean-Nicolas Fauchille, ed. Jacques Lévy, Autrement, 2017), Théorie de la justice spatiale (met Jacques Lévy en Jean-Nicolas Fauchille, Odile Jacob, 2018), en “Expliciter la justice spatiale. Les citoyens-habitants, le singulier et l’universel” in Carte d’identités. L’espace au singulier (ed. Jacques Lévy, Yann Calbérac, Olivier Lazzarotti en Michel Lussault, Hermann, 2019).

Zij heeft haar werk gepresenteerd in een twintigtal onderzoeksevenementen in Zwitserland, de Verenigde Staten, Portugal, Frankrijk en België. In 2017 was zij medeoprichtster van de rizoom Chôros, een internationale onderzoeksvereniging die deel wil uitmaken van de wereld van de kennis en tegelijkertijd ondergedompeld wil zijn in het sociale leven, de problemen en debatten ervan. Ana Póvoas ontwikkelt activiteiten op het gebied van onderzoek, animatie en ontwerp van innovatieve diensten. Haar methodologische vaardigheden omvatten interviewonderzoeken, met kwalitatieve en kwantitatieve discoursverwerking met behulp van textometrie.

Door haar vaardigheden op het gebied van de grafische semiologie en haar technische know-how als ontwerpster te combineren met haar belangstelling voor de ruimte, ontwikkelt zij ook een cartografische activiteit. Het pedagogisch project dat zij wenst uit te voeren, beoogt de aspiraties van de bewoners te integreren in de hedendaagse praktijken van stedenbouw, architectuur en landschap. Zij werkt momenteel aan de theorie en praktijk van rechtvaardige stedenbouw, waarbij zij dit beschouwt als een model van burgerparticipatie, dat centraal staat bij de constructie van gedeelde waardegrondslagen.

Sinds oktober 2019 is zij betrokken bij de wetenschappelijke waarneming van de Citizens’ Climate Convention.

 

Université libre de Bruxelles

1542022695076

Gelinkte documenten

Geen gelinkte documenten

Gelinkte evenementen

Geen gelinkte evenementen