Skip to content

Temporary occupation (FR/NL)

FR/ La série “occupation temporaire et planification urbaine” examine de façon thématique la manière dont l’utilisation temporaire peut répondre à certains besoins urbains. Tous les vendredis, nous discuterons d’un thème différent (économie, logement, culture, espaces verts, …) et visiterons un lieu différent (un exemple d’occupation d’un bâtiment ou d’un espace) où la présentation et le débat auront également lieu.

NL/ De reeks “tijdelijk gebruik in stadsplanning” gebruik bekijkt thematisch hoe tijdelijk gebruik kan inspelen op stedelijke noden. Elke vrijdag behandelen we een ander thema (economie, wonen, cultuur, groene ruimtes, …) en bezoeken we een andere plek (een voorbeeld van gebruik van een gebouw of ruimte) waar de presentatie en het debat ook zullen doorgaan.

REGISTER

I would like to register for the full cycle

  • Please enter a number from 1 to 10.
  • Hidden