Aller au contenu
Chargement Évènements

Brussel. De Stad. De Wereld. – 9 lessen

In negen lessen overlopen professor Eric Corijn (VUB) en gastsprekers een brede waaier aan elementen waar steden vandaag de dag mee worden geconfronteerd, met een focus op de situatie in Brussel en op de vraag wat we er samen aan kunnen doen.

4/10/2013 Brussel, een eerste kennismaking – Prof. Eric Corijn
Brussel, een kleine wereldstad. Op zowat 30 jaar is deze stad geëvolueerd van de industriële hoofdstad van België naar een internationaal en kosmopolitisch centrum. Dat heeft een aantal spanningsvelden gecreëerd. Zeker in het licht van de Belgische communautaire politieke strijd.

11/10/2013 Mondialisering is urbanisering – Prof. Eric Corijn
In het begin van de 20ste eeuw leefde 10% van de wereldbevolking in steden. Nu is dat al meer dan de helft en in veel landen zelfs meer dan drie kwart. De mondialisering en de verstedelijking produceren een totaal andere omgeving voor de mensheid.

18/10/2013 Brussel, feiten en cijfers – Eefje Vloeberghs (VUB Cosmopolis, auteur van het boek “Brussel!“)
De bevolking in Brussel groeit terug aan. En dat zorgt voor een heel aantal uitdagingen: op vlak van tewerkstelling, huisvesting, onderwijs en mobiliteit staan een aantal indicatoren in het rood. Luister naar de cijfers en je begrijpt de diepgang van de uitdagingen.

25/10/2013 Een stad is geen land – Prof. Eric Corijn
In de 19de eeuw werd de wereld een lappendeken van landen en die natiestaten zorgden voor een zekere culturele homogeniteit en identiteit. Maar een stad is geen land. In een stad moeten we samenleven op basis van het verschil. En dat zijn we niet gewoon.

8/11/2013 Plan en planningsproces als maatschappelijke hefboom – Prof. Eric Corijn
Het Brussels Gewest maakte een derde gewestelijk ontwikkelingsplan. Die ruimtelijke ordening moet zowel de bevolkingsexplosie als de vele nieuwe activiteiten een plaats geven. Misschien is dat ook een moment om eens met z’n allen te overleggen over welke stad we willen?

15/11/2013 Intercultureel Brussel: superdiversiteit – Prof. Eric Corijn
Officieel is Brussel een tweetalige stad met twee officiële gemeenschappen. Maar de meerderheid van de bevolking geeft al geen Belgo-Belgische referenties. En binnen elke gemeenschap is de variatie ook al zeer groot. Hoe kan zo’n superdiversiteit worden samengehouden?

29/11/2013 Meertalig Brussel – Prof. Rudi Janssens (VUB Brio en auteur van het boek “Meertaligheid als cement van de stedelijke samenleving“)
Brussel is een meertalige stad. De Taalbarometer onderzoekt de ontwikkeling van het gebruik van talen. Spreekt iedereen in Brussel Frans? Wordt er al meer Engels en Arabisch gesproken dan Nederlands? Hoe komt het dat het Nederlands aan belang wint in Brussel terwijl het aantal Vlamingen daalt?

6/11/2013 Over instellingen, middenveld en goed bestuur – Geert Cochez (Brussels Academy)
Brussel wordt gekenmerkt door een ingewikkeld institutioneel landschap: één gewest, twee gemeenschappen, negentien gemeenten, de federale regering en Europa, met elk hun bevoegdheid en eigen beleidslijnen. Maar Brussel heeft ook een zeer actief middenveld dat zelf Cultuurplannen maakt en Staten-Generaals organiseert. Een goed bestuur van Brussel zal voortkomen uit een betere samenwerking tussen al die niveaus.

13/12/2013 Brussel als hoofdstad van Europa – Prof. Eric Corijn
Brussel is de facto de zetel van de belangrijkste Europese instellingen. De stad huisvest enkele tienduizenden ‘eurocraten’ en nog vele duizenden andere internationale arbeidskrachten. Maar hoe kunnen we de echte hoofdstad van Europa worden?

In samenwerking De Markten, het Masereelfonds, het Seniorencentrum en Muntpunt i.s.m. Broodje Brussel en Brukselbinnenstebuiten.

Intervenant-e-(s)

Eric Corijn Vrije Universiteit Brussel (VUB)
Eefje Vloeberghs Vrije Universiteit Brussel (VUB)
Rudi Janssens

Horaire

10:00 > 12:00

Lieu

De Markten

Événements à venir du cycle

 

Aucun événement lié à cet intervenant