Skip to content

#3. ‘Citizen Science’

TBC

Hoe en waarom zouden we burgerparticipatie en medebeslissing over een reeks stedelijke kwesties en beleid moeten aanmoedigen door middel van…