Skip to content
Bezig met het laden van Evenementen

#1. Is Brussel zoals Chicago?

LUNCHLESSEN MET PROF. CHRISTIAN KESTELOOT
Arm en rijk, oud en jong, Belgen en migranten wonen niet door elkaar in de stad. En ze wonen ook niet in gelijkaardige woningen en buurten. Hoe komt deze stedelijke residentiële differentiatie tot stand? Wanneer is er sprake van segregatie en getto’s? Welke processen zorgen voor verandering in deze stedelijke ruimtelijke structuur? Welke gevolgen hebben de structuur en haar dynamiek op de sociale relaties en op de integratie van de bewoners in de stedelijke gemeenschap?

Deze vragen worden in zes lunchsessies onderzocht met Prof. Chris Kesteloot, sociaal geograaf, specialist inzake stad en stedelijkheid. Zowel enkele spraakmakende theorieën als toepassingen op de Brusselse situatie komen aan bod.

PRAKTISCH

Prijs: Vrije Bijdrage

Inschrijvingen is verplicht: Schrijf je in voor de reeks via deze LINK.

We raden aan de reeks in zijn geheel te volgen. Wil je toch liever inschrijven voor één lunchsessie, dan kan dat via mail naar demarkten@demarkten.be.

VOLLEDIG PROGRAMMA LESSENREEKS

10 November 2020
Les 1. Klassieke analyses:
Is Brussel zoals Chicago? De stedelijke dynamiek volgens Burgess en de sociale ecologie

17 November 2020
Les 2. Klassieke analyses:
Concentratie en segregatie: hoe meten we dat?

24 November 2020
Les 3. Politiek-economische analyses:
Wonen is meer dan wonen: de economische rol van huisvesting

1 December 2020
Les 4. Politiek-economische analyses:
Ieder op zijn plaats: huisvestingsvoorziening als sociaal-ruimtelijke ordening

8 December 2020
Les 5. Politiek-economische analyses:
Nieuw bloed voor de stad: migraties en stedelijke dynamiek

15 December 2020
Les 6. Politiek-economische analyses:
Ruimtelijke structuren en sociale integratie

Covid-19: Voor deze lessenreeks zullen alle nodige maatregelen worden genomen om de risico’s op verspreiding van het Covid-19 virus te beperken en de bescherming en veiligheid van de deelnemers te garanderen (beperkte capaciteit, inachtneming van de afstand, geen koffiepauzes, enz.). De maatregelen zullen worden aangepast aan de ontwikkelingen en overheidsaanbevelingen.
Indien het niet mogelijk zou zijn om de lezingenreeks “live” te organiseren, zal deze volledig online plaatsvinden en krijgen deelnemers per mail een deelnamelink toegestuurd.

SPREKER(S)

Chris Kesteloot KULeuven

Uurrooster

12:00 > 14:00

Plaats

De Markten

VOLGENDE EVENEMENTEN VAN DE CYCLUS

Aucun événement lié à cet intervenant