Skip to content

Tussen de Soep en de Feiten - 2024

Scherp ’s middags je hersenen aan met hot topics en een warme kom soep. Boeiende sprekers ontleden actuele thema’s met een Brusselse invalshoek. Moeilijke kwesties worden behapbaar uitgelegd. Achteraf is er tijd voor vragen en bedenkingen uit het publiek. Voedsel voor lichaam en geest, elke eerste dinsdag van de maand!

‘Tussen de Soep en de Feiten’ speelt in op de actualiteit. Daarom worden de sprekers pas enkele weken op voorhand aangekondigd. Hou onze communicatiekanalen in de gaten en reserveer alvast je middagpauzes in Muntpunt op dinsdag 06.02., 05.03., 16.04.

PRAKTISCH
  • Elke eerste dinsdag van de maand, 12:00 – 13:30
  • Welkom vanaf 12:00 voor een kom vegetarische soep i.s.m. Atelier Groot Eiland. De spreker start om 12:30.
  • Agora Muntpunt
  • Gratis
  • Inschrijven is aanbevolen, maar niet verplicht

‘Tussen de Soep en de Feiten’ is een samenwerking tussen MuntPunt, CCV, Citizenne, Davidsfonds, huisvandeMens, Humanistisch Verbond, Internationaal Comité, Louis Paul Boonkring, Masereelfonds, Mensen & Wetenschap, Muntpunt, Odisee, OKRA, Vermeylenfonds, VUB en Willemsfonds.

INSCHRIJVINGEN

06 02
  • Année Cycle NL
  • Tussen de Soep en de Feiten - 2024

Drugsproblematiek in Brussel met Charlotte Colman (NL)

12:00 > 13:30
Muntpunt
More
05 03
  • Tussen de Soep en de Feiten - 2024

Gender(on)gelijkheid in de publieke ruimte (NL)

12:00 > 13:30
Muntpunt
More